Oamenii sunt adeseori iraţionali, subiectivi şi egocentrici – IARTĂ-I TOTUŞI / People are often unreasonable, subjective and self-centered – FORGIVE THEM ALL THE SAME


* Oamenii sunt adeseori iraţionali, subiectivi şi egocentrici – IARTĂ-I TOTUŞI!
* Dacă eşti bun, oamenii te vor acuza de individualism şi motive ascunse – FII BUN TOTUŞI!
* Dacă ai succes, vei dobândi prieteni necredincioşi şi duşmani adevăraţi – REUŞEŞTE TOTUŞI!
* Dacă eşti cinstit şi sincer, oamenii te vor înşela – FII CINSTIT ŞI SINCER TOTUŞI!
* Ceea ce tu zideşti în ani, alţii distrug într-o noapte – ZIDEŞTE TOTUŞI!
* Dacă găseşti seninătatea şi bucuria, unii vor fi geloşi – FII FERICIT TOTUŞI!
* Binele pe care îl faci astăzi va fi deseori uitat – FĂ BINELE TOTUŞI!
* Dă ce ai mai bun şi nu va fi niciodată suficient – DĂ CE AI MAI BUN, TOTUŞI!
* În cele din urmă, totul este între tine şi Dumnezeu – ORICUM NU A FOST NICIODATĂ ÎNTRE TINE ŞI EI…

 

* People are often unreasonable, subjective and self-centered – Forgive them all the same!
* If you are good, people will accuse you of individualism and ulterior motives – Be kind though!
* If you are successful, you will gain unfaithful friends and true enemies – Succeed none the less!
* If you are honest and frank, people will cheat on you – Be honest and sincere though!
* What you build in years, others destroyed in one night – Build all the same!
* If you find serenity and happiness, some will be jealous – Be happy nevertheless!
* The good you do today will often be forgotten – Do good however!
* Give your best and it will never be enough – Give it your best shot, though!
* Finally, it is all between you and God – Anyway it was never between you and them …

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s