Israel – Ierusalim

Astăzi a fost ziua în care am vizitat Ierusalimul. Cetatea Ierusalimului a fost construită acum mai bine de 3000 de ani. David a cucerit micul oraș iebusit și l-a făcut capitală. Atât el cât și fiul lui Solomon au împărățit acolo.

Orașul lui David este localizat în afara zidurilor Vechiului Oraș de astăzi. Ierusalimul apare prima data în Biblie sub denumirea de Salem, orașul lui Melhisedec (Geneza 14:18). Apoi in Iosua 10:1 apare scris că Adoni-Țedec, împăratul Ierusalimului a fost înfrânt de Iosua dar orașul a rămas în mâinile canaaniților.

Unul dintre motivele pentru care David a ales Ierusalimul pentru a-i fi capitală a fost izvorul Ghihon, zidurile de apărare ale cetății, localizarea sa centrală în mijlocul semințiilor lui Israel, și faptul că putea servi ca și simbol al unității întregii națiuni. Ierusalimul avea, de asemenea o moștenire ca și locaș sfânt legată de vechiul Salem și de Muntele Moria, locul jertfirii lui Isaac.

David a construit palatul regal și a adus Chivotul în cetate, transformând-o astfel într-un centru politic și spiritual. Solomon a lărgit cetatea ca să includă și muntele Moria unde a construit templul și palatul său regal. După moartea lui Solomon regatul a fost împărțit în două, Ierusalimul rămânând doar capitala lui Iuda.

În perioada primului Templu, în această zonă se afla cartierul regal unde locuiau oamenii de vază și oficialii regali. Cartierul regal a fost distrus împreună cu restul Ierusalimului în perioada distrugerii babiloniene. În perioada celui de-al doilea templu, a fost construit un nou zid. “Aşa vorbeşte Domnul: “Iată, aduc înapoi pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov şi Mi-e milă de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei şi casa împărătească va fi locuită iarăşi cum era.” Ieremia 30:18

Casa lui Ahiel. “David şi-a zidit case în cetatea lui David.” (1 Cronici 15:1) Numele Ahiel apare scris pe cioburile găsite printre ruinele acestei case.

Am coborât apoi printr-un tunel secret până la izvorul Pârâului Ghihon. Acest pârâu care izvorăște aproape de versantul de est al Orașului lui David a fost mereu sursa principală de apă a Ierusalimului.

Ne-am îndreptat apoi către Scăldătoarea Siloamului care din păcate era acum secată.

Am coborât într-un tunel îngust și foarte lung: canalul de drenaj al Ierusalimului. Aici, în subteran am putut vedea temeliile originale ale Vechiului Zid al Cetății, ceea ce este deasupra fiind construit ulterior.

Muntele Măslinilor, Capela Înălțării. Se presupune că acesta a fost locul de unde s-a înălțat Isus la cer. În capelă este chiar o piatră care poartă urme de eroziune și mulți consideră că acolo este urma piciorului lui Isus.

Biserica Pater Noster (Biserica rugăciunii Tatăl Nostru). În incinta și în gradina acestei biserici găsim scrisă rugaciunea lui Isus în peste 100 de limbi diferite.

În prim-plan cimitirul evreiesc, iar în plan secundar Moscheea Cupola Stâncii (Dome of the Rock).

După scrierile Bibliei se spune că acesta este locul în care a fost construit Templul de la Ierusalim. Primul Templu a fost construit de Solomon, fiul lui David in anul 957 î.Ch. și distrus de către babilonieni în 586 î.Ch. Cel de-al doilea templu a fost construit sub auspiciile lui Zorobabel în 516 î.Ch. (Atunci, Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat şi au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Şi împreună cu ei erau şi prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. Ezra 5:2) și distrus de către Imperiul Roman în anul 70.

Acesta este locul sfânt a lui Israel către care se întorc evreii la rugăciune. Datorită sanctității acestui loc, multi evrei cred faptul că prezența divină încă se află acolo.

Grădina Ghetsimani pe Muntele Măslinilor. Aici este locul în care Isus s-a rugat înainte de a fi prins și răstignit. “Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” Matei 26:36 . Aici ne-am amintit de suferințele Domnului, am cântat și ne-am rugat. 

O, du-mă, Doamne, și pe mine-n Ghetsimani, să-mi arăți și mie unde Te-ai rugat!
Du-mă la Golgota, pe sinistrul munte, ca să plang la cruce unde ai răbdat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s